Podmínky přijímání dětí
Termín přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy po dohodě s obcí.
O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku a vývěsce na budově školy.
V březnu a dubnu probíhají pravidelně v odpoledních hodinách hrací odpoledne pro děti a jejich rodiče.
Rodiče tak mají možnost důkladně se seznámit s prostředím, jeho vybavením ( hračky, nábytek,... )
personálem a nabídkou výchovného programu i nadstandardních aktivit.
Zápis probíhá v ředitelně školy.
Každé dítě si od zápisu odnáší dárek, který zhotovily děti ve výtvarném kroužku.

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Úvod
O nás Přijímání dětí Režim dne
Jak vybavit dítě do školky Stravování Aktivity Pravidelné aktivity Fotky naší školky
Informace k zveřejnění KONTAKTY
Design by endru
ČTYŘLÍSTEK
Mateřská škola
Aktuálně
►Aktuality / informace◄ Jídelníček 04.12. - 08.12. Jídelníček 11.12. - 15.12. Co nás čeká... Facebook MS
Předpověď počasí
Předpověď počasí