Podmínky přijímání dětí
Termín přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy po dohodě s obcí.
O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku a vývěsce na budově školy.
V březnu a dubnu probíhají pravidelně v odpoledních hodinách hrací odpoledne pro děti a jejich rodiče.
Rodiče tak mají možnost důkladně se seznámit s prostředím, jeho vybavením ( hračky, nábytek,... )
personálem a nabídkou výchovného programu i nadstandardních aktivit.
Zápis probíhá v ředitelně školy.
Každé dítě si od zápisu odnáší dárek, který zhotovily děti ve výtvarném kroužku.

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
MŠ Evidencni list 2024 ( ke stažení ) MŠ Přijímání dětí do MŠ v MČ Praha 13 2024 ( ke stažení ) Zápis pokyny 2024 ( ke stažení ) Kritéria přijetí 2024/25 ( ke stažení ) Výsledky zápisu
Úvod
O nás Přijímání dětí Režim dne
Jak vybavit dítě do školky Stravování Aktivity Pravidelné aktivity Fotky naší školky
Informace k zveřejnění KONTAKTY
Design by endru
ČTYŘLÍSTEK
Mateřská škola
Aktuálně
►Aktuality / informace◄ Jídelníček 17.06. - 21.06. Jídelníček 24.06. - 28.06. Co nás čeká... Facebook MS
Předpověď počasí
Předpověď počasí